Noen aldersgrupper ønsker å kjøpe bildeler i butikk

Bildeler i butikk

Ikke alle er like begeistret for vinklingen mot nettbutikker som er skjedd de siste årene. Mange eldre har lenge slitt med at det stilles større krav til dem i forhold til å kunne benytte PC-er og mobile enheter til alt fra bank-tjenester til å sjekke selvangivelsen. Flere eldre har til og med måtte gi opp kampen og enten blitt uføre eller førtidspensjonerte på grunn av problemer med å tilpasse seg, selv om de fleste yngre ikke har noen problemer med å benytte seg av nettbutikker og nettbaserte tjenester. Personer under 25 år i dag har mer eller mindre vokst opp med at bruk av nettbutikker er blitt mer og mer vanlig, og for denne aldersgruppen er det i mange tilfeller foretrukket å handle i nettbutikker fremfor i fysiske butikker.

Bildeler i butikk

Av den eldre aldersgruppen over 60 år, så er det for mange fortsatt problematisk, selv om mange i denne aldersgruppen forsøker å lære seg å benytte disse tjenestene. Mekanikere i denne alderen foretrekker derfor fortsatt å finne de bildelene de trenger i fysiske butikker slik at de kan få hjelp av en ansatt i butikken. Selv om mange av disse personene er i ferd med å pensjonere seg fra sine jobber som mekanikere, så fortsetter mange av dem å jobbe med biler etter at de pensjonerer seg og trenger derfor fortsatt bildeler.

Personer i aldersgruppen 25 til 60 år er mer spredt i sin holdning til nettbutikker og nett-baserte tjenester. I denne aldersgruppen har mange opplevd at deres studier er blitt vinklet inn på PC-basert oppgaveløsning, og det har man også opplevd i arbeidslivet. Mange yrkesgrupper har daglig benyttet PC i jobbsammenheng, og disse personene har ikke hatt noen problemer med å tilpasse seg nettbaserte tjenester. Men mange i denne aldersgruppen har ikke behøvd å forholde seg til PC verken privat eller på jobben, og i denne gruppen er det flere som ikke er spesielt komfortable med bruk av nettbutikker.

Nettbutikker mest populært blant ungdom

Blant ungdommen på under 25 år finnes det få eksempler på personer som ikke er komfortable med nettbutikker. De fleste i denne gruppen har vokst opp med internett, PC-er og også mobile enheter, og har dermed vinklet sine vaner mot bruk av nettbutikker. Mekanikere i denne aldersgruppen har derfor ingen problemer med å forholde seg til bildeler på nett. Mange foretrekker bruk av nettbutikker i stedet for å måtte bruke tid på å dra til fysiske butikker.

Eldre mekanikere ønsker fortsatt å kjøpe bildeler i butikk

Som nevnt så har eldre personer falt litt utenfor denne utviklingen. Mange eldre har aldri brukt en datamaskin og benytter seg av yngre familiemedlemmer for å utføre bank-tjenester og andre tjenester som krever bruk av datamaskiner eller mobile enheter. Personer i denne aldersgruppa foretrekker fortsatt å benytte seg av fysiske butikker for å handle bildeler når de skal reparere eller vedlikeholde bilen.

Bilverksted

Aldersgruppene i mellom er delt, men økende i forhold til bildeler på nett

I dag er det flere i aldersgruppen 25 til 60 år som ikke ønsker å benytte seg av nettbaserte tjenester og nettbutikker. Dette er i gradvis endring, spesielt etter at mobile enheter tar over mer og mer av nett-trafikken. I denne aldersgruppen synes flere det er enklere å benytte mobile enheter til å komme på nett enn de synes det er å benytte PC-er. Derfor opplever vi en viss økning av de som ville valgt å kjøpe bildeler på nett i denne gruppen.

Pris for bildeler i butikk i forhold til på nett

En viktig grunn til at flere og flere benytter seg av bildeler på nett, er at man opplever å få bedre priser ved å handle bildeler på nett. Grunnen til dette er økt konkurranse og lavere driftsutgifter.